רישום מכשיר חדש
 הכנס מספר זהות / Insert ID number